Een dagcentrum dicht bij huis

Vera komt graag onder de mensen en ze is een tijdje naar de ploeg geweest. Jammer genoeg kan ze niet meer fietsen, haar benen willen niet meer mee, en te voet wordt ook alsmaar moeilijker. Haar kinderen hebben geen tijd om haar te brengen wanneer er iets te doen is en haar middageten wordt nu thuisgebracht.

Vorige winter is ze dan ook niet zoveel buiten gekomen als anders en haar dochters konden haar overhalen om op zoek te gaan naar een dagcentrum in de buurt. Eerst dacht ze, "wat moet ik gaan doen tussen al die oude mensen Smile", maar ze gaat met plezier iedere dag naar het dagcentrum in een buurgemeente.

Ze startte er een kaartersclubje en het is altijd lachen met Zulma wanneer ze die jonge begeleidster weeral plaagt. Maar het zou nog aangenamer zijn mocht ze in Lichtervelde naar het dagcentrum kunnen gaan waar ze heel veel mensen kent.

Niet alleen moet het aantal bedden in het woon-zorgcentrum omhoog, SOMM wil de uitbreiding ook gebruiken om een dagcentrum te voorzien. Voor de realisatie hiervan is SOMM geen voorstander van een samenwerking met een private partner. Eerdere publiek-private samenwerkingen in de zorgsector toonden aan dat de winstdrang van de partner kwaliteitsvolle zorg in de weg staat.