Inspirerend jongerendebat

Vrijdagavond 11 mei organiseerde de Lichterveldse jeugdraad een inspiratiedebat voor jongeren in de site Vancoillie. Het werd een interactieve avond waar de jongeren via verschillende werkvormen hun mening kwijt konden over het Lichterveldse jeugdbeleid. De avond werd afgesloten met een debat tussen vertegenwoordigers van de 4 Lichterveldse politieke partijen, onder leiding van niemand minder dan VRT-journalist Johny Vansevenant.
Thijs Deklerck zat in het debatpanel namens SOMM, Steven Kindt vertegenwoordigde CD&V, Ole Tavernier nam het woord voor Open VLD en Sofie Steurbaut zetelde namens N-VA. Thijs onderstreepte bij wijze van inleiding meteen dat SOMM de enige lokale partij is.

Lees meer

De meting is gestart

Gemaakt op zondag 29 april 2018

Ready, set, go! Gisterenmiddag, rond de klok van 13u, doken meetinstallaties op aan de gevels van 27 Lichterveldse Curieuzeneuzen. De meetinstallaties zien er op het eerste zicht uit als 'te koop' borden, maar zijn dat allesbehalve. Binnenin de borden werden de 2 proefbuisjes bevestigd die vanaf nu 4 weken lang de luchtkwaliteit in Lichtervelde zullen meten.

Lees meer

Lichterveldse Curieuzeneuzen meten stikstofdioxide

Gemaakt op dinsdag 24 april 2018

We berichtten er eerder al over op onze facebookpagina, er staat een grootschalig onderzoek naar de Vlaamse luchtkwaliteit voor de deur. Het ‘citizen-science-project’ werd CurieuzeNeuzen gedoopt en is een officieel wetenschappelijk onderzoek, waarvoor steun gezocht werd bij de Vlaming. En dus ook bij de Lichterveldenaar!

Lees meer

Mist boven verkaveling Leysafortstraat

Gemaakt op donderdag 29 maart 2018

De verkaveling aan de Leysafortstraat baart ook SOMM zorgen. Vooral dan de veiligheid van de zwakke weggebruiker. Zo komt er een verbinding tussen de nieuwverkaveling en de Processieweg, maar die is 6 meter breed.

Lees meer

Verloren sluikverkeer rond industriezones

Gemaakt op zaterdag 17 maart 2018

SOMM moet vaststellen dat er ondanks de nodige verkeersborden nog steeds zwaar sluikverkeer in de omgeving van industriezones verloren rijdt. Dat is niet alleen in de Hazelstraat zo, dat is nog altijd zo in de Duifhoekstraat. Dat laatste ondanks de creatieve driedubbele aanduiding.

Lees meer...

Roland vervangt Tania in OCMW-raad

Gemaakt op woensdag 07 maart 2018

Maandag 5 maart legde Roland Verdonck de eed af als OCMW-raadslid. Roland vervangt er Tania Haeck die even buiten strijd is na een heelkundige ingreep.

We wensen Roland ook via deze weg veel succes toe, en hopen op een spoedig herstel voor Tania.

Lees meer

SOMM wil eigen accenten blijven leggen

Gemaakt op donderdag 15 februari 2018

Begin februari lanceerde Open VLD gemeenteraadslid Ole Tavernier via diverse media een oproep aan de Lichterveldse oppositiepartijen om samen als één blok op te komen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Met die onafhankelijke partij wil Ole het huidige CD&V bestuur het vuur aan de schenen leggen. SOMM gaat echter niet mee in dit idee van een 'monstercoalitie'.

Lees meer

Confetti kwestie in de gemeenteraad

Gemaakt op dinsdag 23 januari 2018

Naar aanleiding van de gemeenteraad van 22 januari 2018 lanceerden enkele bezorgde ouders een open brief, in verband met het al dan niet mogen gooien van confetti tijdens de carnavalstoet van de scholen Beverbos en ’t Vlot.

Blijkbaar is in deze kwestie verwarring ontstaan door foute communicatie. Deze verwarring werd tijdens de gemeenteraad opgehelderd en SOMM uitte zich, samen met de andere partijen, als volledig pro confetti.

Hier onder antwoordt SOMM gemeenteraadslid Johan Vandenbussche op de open brief:

Meer lezen

Johans wildste dromen

Gemaakt op zaterdag 20 januari 2018

In de rubriek 'De wildste dromen van onze politici' geeft de gratis krant Deze Week elke week enkele politici de kans om vrij te denken over mogelijke toekomstplannen voor hun gemeente, onder het motto 'wat als... we we locale politici carte blanche geven'.

Begin januari was SOMM voorzitter Johan Vandenbussche aan de beurt. Het artikel vind je hier onder.

Lees meer

SOMM Informeert de fietser

Gemaakt op vrijdag 05 januari 2018

Eind december 2017 dwarrelde de recentste editie van SOMM Informeert de Lichterveldse brievenbussen binnen. In deze editie stond de fiets(er) centraal, met onder andere enkele voorstellen om Lichtervelde fietsveiliger te maken en een intervieuw met gemeenteraadslid Marc Dereere, die SOMM vertegenwoordigt in de Lichterveldse verkeerscommissie.

Het voorwoord van SOMM Informeert kan je hier onder nalezen bij 'lees meer', voor de volledige versie kan hier terecht.

Lees meer